Ιοβιανός

Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού ο βυζαντινός στρατός κινδύνευσε γιατί έμεινε για ένα διάστημα χωρίς αρχηγό σε ξένη χώρα. Έτσι ο Ιοβιανός εκλέχτηκε για να καλύψει αυτό το κενό. Ο Ιοβιανός ήταν ένας συνετός Χριστιανός αξιωματικός, που υπηρετούσε στην αυτοκρατοριή φρουρά και ήταν Ιλλύριος από την Παννονία. Ο νέος αυτοκράτορας μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις υπέγραψε ειρήνη με τους Πέρσες, η οποία όμως ήταν ταπεινωτική για τους Βυζαντινούς. Παραχωρούσε παλιές περσικές επαρχίες και δεκαπέντε φρούρια στη Μεσοποταμία. Επίσης παραχώρησε τη μισή Αρμενία. Υποχρεωνόταν ακόμη να προσφέρει ετήσια προσφορά στους Πέρσες για την κατασκευή και συντήρηση οχυρών στην περιοχή του Καυκάσου με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιοβιανός.