Ιντιφάντα

Το 1948, μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ άρχισε μια σειρά προσπαθειών από την πλευρά των Παλαιστινίων για την ίδρυση και κράτους της Παλαιστίνης. Μετά από πλήθος ένοπλων συγκρούσεων, κατάληψη παλαιστινιακών εδαφών από τους Εβραίους, διπλωματικές διαπραγματεύσεις και αποφάσεις του ΟΗΕ, το 1987 ο παλαιστινιακός λαός ξεκίνησε την πρώτη ειρηνική εξέγερση που έμεινε στην ιστορία με τον όρο «Ιντιφάντα». Η πρώτη «Ιντιφάντα» (1987-1993) απέβλεπε στην πίεση προ το Ισραήλ για διαπραγμάτευση. Η δεύτερη «Ιντιφάντα» (2000-2005) αποτέλεσε ένα ποιοτικά ανώτερο επίπεδο αντιπαράθεσης, γιατί δεν περιορίστηκε πια στις πέτρες των μικρών παιδιών αλλά προχώρησε σε πιο δυναμικές μορφές αντίστασης. Οι μικροί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιντιφάντα.