Ινδική Ανταρσία

Στη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα που οι Άγγλοι έζησαν μία δεινή εμπειρία στην Ινδία και εξεπλάγησαν από αυτήν. Το 1857 στην Ινδία υπήρξε μία ένοπλη δράση εναντίον της Αγγλίας. Αυτή η εξέγερση ονομάζεται «Ινδική Ανταρσία» και είναι μια περίπλοκη κατάσταση, διότι εξεγέρθηκαν εναντίον των Άγγλων ένοπλα τμήματα του στρατού της Αγγλίας στην Ινδία. Η Αγγλία δημιούργησε έναν πολύ μεγάλο στρατό, ήταν ο μεγαλύτερος στρατός όλης της Ασίας ο στρατός της Αγγλίας στην Ινδία, ήταν πάνω από 260.000 άνδρες και ο οποίος αποτελείτο από ντόπιους ως επί το πολύ Ινδούς ενόπλους. Επικεφαλής αυτών των ντόπιων ενόπλων ήτανΒρετανοί αξιωματικοί, επαγγελματίες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ινδική Ανταρσία.