Ιθάκη, Κάλαμος, Μεγανήσι

Η Ιθάκη έχει πληθυσμό 8.000 άτομα, από τα οποία τα 1.300 λείπουν. Είτε εργάζονται ως έμποροι στην Κωνσταντινούπολη εισάγοντας σιτηρά και σίδερο στην πόλη από τη Μαύρη Θάλασσα, είτε είναι ναυτικοί και δουλεύουν σε πλοία που ανήκουν στους εμπόρους του νησιού. Γενικά τα δύο επαγγέλματα συνδυάζονται και συμβιώνουν. Υπάρχουν 50 πλοία που ανήκουν στους κατοίκους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιθάκη, Κάλαμος, Μεγανήσι.