Ιερός πόλεμος

Μια σειρά πολέμων της αρχαιότητας διεξήχθησαν στην κεντρική Ελλάδα και ονομάστηκαν ιεροί γιατί στόχος τους ήταν ο έλεγχος του ιερού και του Μαντείου των Δελφών από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις του ελληνικού κόσμου. Ο τέταρτος ήταν ο τελευταίος Ιερός πόλεμος. Σε αυτόν ενεπλάκη ο Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας, ο οποίος κατόρθωσε έτσι να αναμιχθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κεντρική Ελλάδα και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιερός πόλεμος.