Ιδεολογίες και ημερολόγια

Ισχυρές πολιτικές ιδεολογίες, που στα νεότερα χρόνια κατάφεραν ανατροπές στην πολιτική κατάσταση της εποχής, θέλησαν να αποτυπώσουν την ιδεολογία τους (και κατ’ αυτόν τρόπο να «διαιωνίσουν» την παρουσία τους στη ροή του χρόνου) -εκτός των άλλων νεωτερισμών- και με διαφορετικά με τα ισχύοντα ημερολόγια. Ο κύριος στόχος τους ήταν να τονίσουν στον αποδέκτη λαό ότι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιδεολογίες και ημερολόγια.