Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία η διαίρεση του κύκλου των δώδεκα ετών με διάφορα ζώα σε κάθε υποδιαίρεση είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του χρόνου και της κατεύθυνσης σε 12 ενότητες, στις οποίες δίνεται από ένα όνομα ζώου, που στηρίζεται στην αρχαία κινεζική αντίληψη ότι ο χρόνος αλλάζει με βάση αυτές τις δώδεκα ενότητες. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ιαπωνία.