Θρησκεία μικρών ομάδων

Ο χριστιανισμός, για ένα διάστημα 200-300 περίπου χρόνων, ιδιαίτερα τα πρώτα 100-200 χρόνια, ήταν μία θρησκεία μικρών ομάδων. Δεν είχε ακόμα αποκτήσει κεντρική οργάνωση, δεν είχε αποκτήσει την καταγραφή των απόψεων, δεν είχε δημιουργήσει ακόμη το ιερατείο. Φυσικό είναι, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, και επομένως αυτό επέτρεψε στις διάφορες αυτές ομάδες να κινούνται σε έναν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θρησκεία μικρών ομάδων.