Θεόφιλος ο δίκαιος

Ο Θεόφιλος είναι περισσότερο γνωστός λόγω της στιχομυθίας που έλαβε χώρα κατά την εκλογή συζύγου με την κοπέλα Εικασία. Όταν ο Θεόφιλος της είπε «ως άρα εκ γυναικός ερρύη τα φαύλα» (μάλλον εννοούσε την Εύα), η Εικασία απάντησε «αλλά εκ γυναικός πηγάζει τα κρείττω» (μάλλον εννοούσε την Παναγία). Η Εικασία είναι η μετέπειτα μοναχή Κασσιανή, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεόφιλος ο δίκαιος.