Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις και Ιωάννης Δ’ Λάσκαρις

Τον Ιωάννη Γ’ Βατάτζη διαδέχθηκε στον θρόνο της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ο γιος του Θεόδωρος Β’ Δούκας Λάσκαρις, λόγιος με μεγάλη παιδεία, φιλόσοφος, θεολόγος, συγγραφέας, ποιητής και άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που την προτιμούσε από την εκκλησιαστική γλώσσα της εποχής του. Είχε σπουδάσει αρχαία ελληνική φιλολογία, θεολογία, φιλοσοφία, μουσική, μαθηματικά, φυσική, γεωμετρία, αστρονομία. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις και Ιωάννης Δ’ Λάσκαρις.