Θεοδόσιος ο Μέγας

Μετά τον θάνατο του Ουάλη στη μάχη της Ανδριανούπολης το 378, αναγορεύτηκε αυτοκράτορας του Ανατολικού Κράτους ο Ισπανός στρατηγός Θεοδόσιος, που είχε νικήσει τους Σαρμάτες στην Παννονία. Ονομάστηκε Μέγας από την Εκκλησία για τις πολύτιμες υπηρεσίες του υπέρ της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού γενικότερα. Ο νέος αυτοκράτορας αφού κατόρθωσε να νικήσει τους Γότθους δεν συνέχισε τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον τους, αλλά υπέγραψε μαζί τους συνθήκη ειρήνης, σύμφωνα με την οποία οι Οστρογότθοι εγκαταστάθηκαν στην Παννονία (σημερινή Ουγγαρία) και οι Βησιγότθοι στην (Κάτω Μοισία) σημερινή Βουλγαρία. Ο Θεοδόσιος καταγόταν από χριστιανική οικογένεια. Είχε μέτρια υγεία, η οποία επιδρούσε στον χαρακτήρα του, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεοδόσιος ο Μέγας.