Θέμα των Ανατολικών, πηγή αυτοκρατόρων

Στο θέμα των Ανατολικών τα φρούρια ήταν πολλά και τα περισσότερα τοπωνύμια έμειναν γνωστά ως στόχοι αραβικών επιθέσεων, ως τόποι συγκέντρωσης ή διέλευσης στρατευμάτων, εμφυλίων συρράξεων, αλλά και ως τόποι κολασμού ή εξορίας ευσεβών. Στο σύνολο τους, οι κάτοικοι του θέματος των Ανατολικών ήταν χωρικοί τραχείς, δεινοί στην ιππασία και τη πολεμική τέχνη και πάντα πρόθυμοι να πάρουν τα όπλα είτε εναντίον αλλοθρήσκων είτε εναντίον ομοθρήσκων. Οι επικρατούσες αγροτικές συνθήκες στη μικρασιατική ενδοχώρα ήταν ιδεώδεις για την εγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων, ευνοούσαν τη δημιουργία ευρείας στρατιωτικής βάσης και γι’ αυτό το θέμα των Ανατολικών ήταν πάντα ικανό να παρατάξει πολυάριθμο στρατό, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θέμα των Ανατολικών, πηγή αυτοκρατόρων.