Θέμα των Ανατολικών, πηγή αυτοκρατόρων

Στο θέμα των Ανατολικών τα φρούρια ήταν πολλά και τα περισσότερα τοπωνύμια έμειναν γνωστά ως στόχοι αραβικών επιθέσεων, ως τόποι συγκέντρωσης ή διέλευσης στρατευμάτων, εμφυλίων συρράξεων, αλλά και ως τόποι κολασμού ή εξορίας ευσεβών. Στο σύνολο τους, οι κάτοικοι του θέματος των Ανατολικών ήταν χωρικοί τραχείς, δεινοί στην ιππασία και τη πολεμική τέχνη και πάντα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θέμα των Ανατολικών, πηγή αυτοκρατόρων.