Η Χαλκιδική στην Επανάσταση

Λίγες μέρες μετά το κίνημα στην νοτιοανατολική Θεσσαλία, σήκωσε τα όπλα και η Χαλκιδική. Παρά τη μειονεκτική γεωγραφική θέση της Μακεδονίας, τη σκληρή τουρκική διοίκηση και την καταπίεση των πληθυσμών, η Φιλική Εταιρεία είχε κατορθώσει να εισδύσει εκεί και να μυήσει πολλούς κληρικούς, προκρίτους και εμπόρους. Έτσι, πολύ πριν συμβούν τα πρώτα πολεμικά γεγονότα, ο επαναστατικός ενθουσιασμός είχε καταλάβει και τους Μακεδόνες, ιδίως στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Εκτός αυτού τα αδιάκοπα ταξίδια των Μακεδόνων εμπόρων στην Κεντρική Ευρώπη είχαν αφυπνίσει τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια το εθνικό τους αίσθημα και ο πόθος τους για ελευθερία μεγάλωσε. Σε αυτό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Χαλκιδική στην Επανάσταση.