Η υπεροχή του άρρενος έναντι του θήλεος

Στην Γεωργική Επανάσταση προκλήθηκε η υπεροχή του άρρενος έναντι του θήλεος, κάτι το οποίο ανατράπηκε πολύ αργότερα στη Βιομηχανική και κυρίως στην Ηλεκτρονική Επανάσταση που ζούμε τώρα, η οποία λόγω των μηχανημάτων δεν χρειάζεται τη ρώμη του ανδρός ούτε ακριβώς την αντοχή της γυναικός, διότι χρησιμοποιεί εργαλεία και άλλα μέσα. Και έτσι έχουμε μπει σε μία φάση πλήρους εξισώσεως των δύο φύλων στην πρόσφατη εποχή. Η εξελισσόμενη περιπλοκότητα των γεωργικών κοινωνιών δημιουργούν συνέχεια ανάγκες για την κοινωνία. Χρειάζονται τεχνίτες και εξειδίκευση. Τα ποτάμια, δίπλα στα οποία αναπτύσσουν αυτή την πρωτοποριακή τους δραστηριότητα οι γεωργοί, δεν είναι φερέγγυα. Ένα ποτάμι τον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η υπεροχή του άρρενος έναντι του θήλεος.