Η υπεροχή του άρρενος έναντι του θήλεος

Στην Γεωργική Επανάσταση προκλήθηκε η υπεροχή του άρρενος έναντι του θήλεος, κάτι το οποίο ανατράπηκε πολύ αργότερα στη Βιομηχανική και κυρίως στην Ηλεκτρονική Επανάσταση που ζούμε τώρα, η οποία λόγω των μηχανημάτων δεν χρειάζεται τη ρώμη του ανδρός ούτε ακριβώς την αντοχή της γυναικός, διότι χρησιμοποιεί εργαλεία και άλλα μέσα. Και έτσι έχουμε μπει σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η υπεροχή του άρρενος έναντι του θήλεος.