Η Τυρρηνική Ετρουρία στην κλασική εποχή

Το 474π.Χ. ο Ιέρωνας Α’, τύρανννος των Συρακουσών, κατάφερε μία ένδοξη νίκη εναντίον του ετρουσκικού στόλου σην Κύμη, θέτοντας τέλος την ετρουσκική θαλασσοκρατία στην Τυρρηνία. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος ήταν πολύ σοβαρές για τις παράκτιες πόλεις που είχαν στηρίξει τον πλούτο τους στο εμπόριο. Η μαζική εισροή προϊόντων από την Ελλάδα άρχισε να μειώνεται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Τυρρηνική Ετρουρία στην κλασική εποχή.