Η Τυρρηνική Ετρουρία στην κλασική εποχή

Το 474π.Χ. ο Ιέρωνας Α’, τύρανννος των Συρακουσών, κατάφερε μία ένδοξη νίκη εναντίον του ετρουσκικού στόλου σην Κύμη, θέτοντας τέλος την ετρουσκική θαλασσοκρατία στην Τυρρηνία. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος ήταν πολύ σοβαρές για τις παράκτιες πόλεις που είχαν στηρίξει τον πλούτο τους στο εμπόριο. Η μαζική εισροή προϊόντων από την Ελλάδα άρχισε να μειώνεται και η Τυρρηνική Ετρουρία παρουσιάζει οκονομική και πολιτιστική συρρίκνωση. Απάντηση στην κρίση που έπληττε αυτά τα αστικά κέντρα ήταν η ανάπτυξη των πόλεων που βρίσκονταν στην ενδοχώρα, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνταν νέες εμπορικές δίοδοι στην Αδριατική, όπως τα λιμάνια Άντρια και Σπίνα. Η αρχιτεκτονική στράφηκε, κυρίως, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Τυρρηνική Ετρουρία στην κλασική εποχή.