Η τσαρίνα Αικατερίνη

Η τσαρίνα Αικατερίνη πίστεψε ότι πρέπει η Ρωσία να γίνει δυναμική χώρα οικονομίας και ναανοιχτεί στο διεθνές εμπόριο. Χαμήλωσε τους δασμούς, τα τέλη, βελτίωσε λιμενικές εγκαταστάσεις, βελτίωσε τις διόδους μεταφορών. Επίσης, δημιούργησε, συντήρησε και επαύξησε μεγάλες βιομηχανίες που αφορούσαν ζητήματα χρήσης και αξιοποίησης του πλουτοπαραγωγικού υλικού της χώρας, τη μεταλλουργία, τα λατομεία, τα ορυχεία. Επαύξησε τις διώρυγες, εμβάθυνε τιςδιώρυγες και τα κανάλια και έδωσε έμφαση στην ενίσχυση και της χειροτεχνίας. Σταθμός στη ζωή της Αικατερίνης υπήρξε το 1767 όταν συγκάλεσε για η συζήτηση νέου κώδικα νόμων τη «Νομοθετική Επιτροπή», 500 ατόμων, από εκπροσώπους διαφόρων ομάδων της ρωσικής κοινωνίας και τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η τσαρίνα Αικατερίνη.