Η τσαρίνα Αικατερίνη

Η τσαρίνα Αικατερίνη πίστεψε ότι πρέπει η Ρωσία να γίνει δυναμική χώρα οικονομίας και ναανοιχτεί στο διεθνές εμπόριο. Χαμήλωσε τους δασμούς, τα τέλη, βελτίωσε λιμενικές εγκαταστάσεις, βελτίωσε τις διόδους μεταφορών. Επίσης, δημιούργησε, συντήρησε και επαύξησε μεγάλες βιομηχανίες που αφορούσαν ζητήματα χρήσης και αξιοποίησης του πλουτοπαραγωγικού υλικού της χώρας, τη μεταλλουργία, τα λατομεία, τα ορυχεία. Επαύξησε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η τσαρίνα Αικατερίνη.