Η τέχνη των Αχαιμενιδών

Η τέχνη την εποχή των Αχαιμενιδών αντικατοπτρίζει με μοναδικό τρόπο την πολιτική τους στάση, η οποία χαρακτηρίζεται από πνεύμα αποδοχής και ανοχής προς τους διάφορους υποτελείς λαούς που συνιστούσαν το πολυποίκιλο ψηφιδωτό της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δίπλα στις Αυλές των μεγάλων περσικών πρωτευουσών (Πασαργάδες, Σούσα, Περσέπολη) λειτουργούσαν εργαστήρια των οποίων οι τεχνίτες προέρχονταν από διάφορα μέρη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η τέχνη των Αχαιμενιδών.