Η τέχνη του Αυγούστου

Η τέχνη του Αυγούστου, της εποχής δηλαδή του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα, χρησιμοποιείται ως μέσον προώθησης του πολιτικού και ιδεολογικού του προγράμματος σε όσο το δυνατόν ευρύτερα στρώματα της ρωμαϊκής κοινωνίας. Στην προσπάθεια αυτή, η οποία κατάφερε να καρποφορήσει εξαιτίας ακριβώς της πολύχρονης παραμονής του Αυγούστου στην εξουσία, σημαντικό ρόλο έπαιξε η ικανότητα του να επιλέγει τους σωστούς συμβούλους και τους πλέον ικανούς καλλιτέχνες της εποχής του. Μετά την κατατρόπωση των αντιπάλων του, Αντωνίου και Κλεοπάτρας, στο Άκτιο, ένας από τους βασικούς στόχους του νεαρού ακόμα Οκταβιανού/Αυγούστου ήταν η όσο το δυνατόν ταχύτερη διάδοση του της εικόνας του στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία., … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η τέχνη του Αυγούστου.