Η τέχνη του Αυγούστου

Η τέχνη του Αυγούστου, της εποχής δηλαδή του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα, χρησιμοποιείται ως μέσον προώθησης του πολιτικού και ιδεολογικού του προγράμματος σε όσο το δυνατόν ευρύτερα στρώματα της ρωμαϊκής κοινωνίας. Στην προσπάθεια αυτή, η οποία κατάφερε να καρποφορήσει εξαιτίας ακριβώς της πολύχρονης παραμονής του Αυγούστου στην εξουσία, σημαντικό ρόλο έπαιξε η ικανότητα του να επιλέγει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η τέχνη του Αυγούστου.