Συνωμοσία του Κατιλίνα (65π.Χ.)

Ο Σαλλούστιος έγραψε ένα λίβελλο κατά του Κικέρωνα και δύο παραινετικές-συμβουλευτικές επιστολές ή λόγους προς τον Καίσαρα. Τα έργα όμως που τον έκαναν γνωστό και ένδοξο είναι τα ιστορικά του. Ένα από αυτά είναι: Συνωμοσία του Κατιλίνα ή Κατιλιναϊκός Πόλεμος (42-41 π.Χ.) Η συνωμοσία του Κατιλίνα Προοίμιο Όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι επιδιώκουν να είναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνωμοσία του Κατιλίνα (65π.Χ.).