Η Συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699)

Η συνθήκη του Κάρλοβιτς είναι μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές πράξεις στην ιστορία της ανατολικής Ευρώπης. Επισημοποίησε από το ένα μέρος την ήττα και την πρώτη μεγάλη ταπείνωση των Τούρκων, ενώ από το άλλο μετέτρεψε την Αυστρία σε ηγεμονεύουσα δύναμη των παραδουνάβιων χωρών και της βόρειας Βαλκανικής. Τον 17ο αιώνα μια σειρά προβλημάτων που είχαν ανακύψει στην Ευρώπη ανάγκασαν τους Ευρωπαίους να θεωρούν την ειρήνη με τους Τούρκους αναπόφευκτη από όλους. Οι προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Πολωνίας, Αυστρίας και Βενετίας από το ένα μέρος και της οθωμανικής αυτοκρατορίας από το άλλο πραγματοποιήθηκαν με την επίσημη μεσολάβηση των πρεσβευτών της Αγγλίας και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699).