Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923)

Η συνδιάσκεψη που έλαβε χώρα στην Ελβετία μετά από οκτάμηνες, συχνά επίπονες, διαπραγματεύσεις οδήγησε στη σύναψη συνθήκης ειρήνης στις 24 Ιουλίου 1923 από τη Μεγάλη Βρετανία τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Γιουγκοσλαβία από τη μια μεριά και την Τουρκία από την άλλη. Η συνθήκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως η Συνθήκη της Λωζάννης και έθεσε τα σύνορα του νεότερου ελληνικού κράτους. Η νέα διεθνής θέση της Ελλάδας Νέα σύνορα της Ελλάδας Οι διαπραγματευτικές συνομιλίες και οι τελικές αποφάσεις της συνδιάσκεψης καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την εδαφική φυσιογνωμία της Ελλάδας και προδιέγραψαν τη θέση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923).