Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923)

Η συνδιάσκεψη που έλαβε χώρα στην Ελβετία μετά από οκτάμηνες, συχνά επίπονες, διαπραγματεύσεις οδήγησε στη σύναψη συνθήκης ειρήνης στις 24 Ιουλίου 1923 από τη Μεγάλη Βρετανία τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Γιουγκοσλαβία από τη μια μεριά και την Τουρκία από την άλλη. Η συνθήκη αυτή έμεινε στην ιστορία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923).