Η Συμφωνία της Βάρκιζας (1945)

Η Συμφωνία της Βάρκιζας υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1945 ύστερα από δεκαήμερες διαπραγματεύσεις. Το αν έπρεπε αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία με τους όρους που περιελάμβανε αποτέλεσε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε επίσημα και ανεπίσημα τόσο την περίοδο που υπογράφτηκε η συμφωνία όσο και μεταγενέστερα. Τα γεγονότα πριν τη Συμφωνία Τον Ιανουάριο του 1945 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Συμφωνία της Βάρκιζας (1945).