Η Σκέψη

Πολλοί φιλόσοφοι αλλά και σοφιστές έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης της γνώσης. Η Σκέψη που πρεσβεύει το μάταιον της αναζήτησης της γνώσης, αποσκοπεί στο να δώσει στους οπαδούς της την αταραξία και τη γαλήνη, με το να τους αποτρέπει από επιχειρήσεις κατανόησης και γνώσης της φύσης των πραγμάτων. Η Σκέψη διακρίνεται σε τρεις εποχές. Η πρώτη, η αρχαία σκεπτική, ιδρύθηκε από τον Πύρρωνα τον Ήλειο, η δεύτερη από τον Αρκεσίλαο από την Πιτάνη της Αιολίδας και τον Καρνεάδη από την Κυρήνη και η τρίτη από τον Αινεσίδημο τον Κνώσειο. Συνεχιστής στην Ηλιακή Σχολή ο Πύρρων είναι ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Σκέψη.