Η Σκέψη

Πολλοί φιλόσοφοι αλλά και σοφιστές έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης της γνώσης. Η Σκέψη που πρεσβεύει το μάταιον της αναζήτησης της γνώσης, αποσκοπεί στο να δώσει στους οπαδούς της την αταραξία και τη γαλήνη, με το να τους αποτρέπει από επιχειρήσεις κατανόησης και γνώσης της φύσης των πραγμάτων. Η Σκέψη διακρίνεται σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Σκέψη.