Η Πρώτη Κυβέρνηση (1843-1844)

Η πρώτη κοινοβουλευτική κυβέρνηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ήταν αποτέλεσμα της επικράτησης της επαναστάσεως που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 1843. Τότε έληξε η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας και άρχισε η νέα περίοδος της ιστορίας του ελληνικού κράτους, η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας. Από τυπικότερη άποψη η περίοδος αυτή άρχισε στις 18 Μαρτίου 1844, οπότε ο Όθων έδωσε τον όρκο για την τήρηση του Συντάγματος. Μέλη της Κυβερνήσεως Στη νέα κυβέρνηση που επιβλήθηκε στον Όθωνα αντιπροσωπεύονταν και τα τρία κόμματα σε ίση σχεδόν αναλογία. Από τα επτά μέλη της, τρεις ανήκαν στο «ρωσικό» κόμμα: ο Μεταξάς, ο οποίος εκτός από πρωθυπουργός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Πρώτη Κυβέρνηση (1843-1844).