Η Πρώτη Κυβέρνηση (1843-1844)

Η πρώτη κοινοβουλευτική κυβέρνηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ήταν αποτέλεσμα της επικράτησης της επαναστάσεως που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 1843. Τότε έληξε η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας και άρχισε η νέα περίοδος της ιστορίας του ελληνικού κράτους, η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας. Από τυπικότερη άποψη η περίοδος αυτή άρχισε στις 18 Μαρτίου 1844, οπότε ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Πρώτη Κυβέρνηση (1843-1844).