Η Παναγία η Σκριπού (873/4 μ.Χ.)

Η Παναγία η Σκριπού είναι το σημαντικότερο μνημείο της βυζαντινής ναοδομίας του 9ου αιώνα. Ο ναός της είναι από τα σπάνια μνημεία που με επιγραφές δίνει πλήθος στοιχεία για την χρονολόγηση του κτιρίου, τους αυτοκράτορες και τον πατριάρχη, καθώς και πολλές πληροφορίες για τον κτήτορα Λέοντα, που ίσως ήταν ο στρατηγός του θέματος Ελλάδος που είχε έδρα την εποχή αυτή στη Θήβα Βοιωτίας. Το σχήμα του ναού είναι μεταβατικός εγγεγραμμένος σταυροειδής. Εγγεγραμμένος σταυροειδής σημαίνει ότι ο κυρίως ναός έχει το σχήμα σταυρού και στις τέσσερις γωνίες του υπάρχουν μικρά διαμερίσματα. Οι μεταβατικοί σταυροειδής εγγεγραμμένοι ναοί είναι συνδυασμός ελεύθερου σταυρού (χωρίς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Παναγία η Σκριπού (873/4 μ.Χ.).