Η Παιδεία των Ελληνοπαίδων

Αμέσως μετά την έναρξη της Επανάστασης απασχόλησε την σκέψη των πρωτεργατών της η παιδεία των Ελληνοπαίδων. Κατά την τελευταία προεπαναστατική περίοδο είχε αναπτυχθεί έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην κυρίως Ελλάδα. Με την έναρξη του Αγώνα οι Έλληνες λόγιοι και δάσκαλοι άρχισαν να καταφθάνουν στην αγωνιζόμενη Ελλάδα, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες, άλλοι στα στρατόπεδα, άλλοι στη διοίκηση της χώρας και οι περισσότεροι στην εκπαιδευτική ανασυγκρότηση της. Το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας του 1822 δεν προέβλεπε ειδικότερη οργάνωση της εκπαίδευσης και ανάμεσα στα οκτώ υπουργεία που συστήθηκαν δεν υπήρχε αυτό της «Παιδείας». Πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση του Κοραή. Τον επόμενο χρόνο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Παιδεία των Ελληνοπαίδων.