Η οικονομία των Ελλήνων κατά την τουρκοκρατία

Η οικονομία των ελληνικών περιοχών της οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι κατ’ εξοχήν αγροτική. Η θαλάσσια οικονομία στηρίζεται στην ανάπτυξη του εμπορίου που ωφελήθηκε από τη διεθνή πολιτική συγκυρία είτε γιατί αυτή έδιωχνε τα ευρωπαϊκά καράβια από την Μεσόγειο, είτε γιατί ευνοούσε άμεσα την ελληνική ναυτιλία (Κιουτσούκ-Καϊναρτζή). Η αγροτική οικονομία Ο τρόπος παραγωγής προσδιορίζεται από την ιδιοποίηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η οικονομία των Ελλήνων κατά την τουρκοκρατία.