Η Νομοθεσία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Οι Παραδουνάβιες ηγεμονίες θεωρούνταν από τους Έλληνες κατά την τουρκοκρατία σαν ένα τμήμα του αδιαφοροποίητου εθνικά και υπόδουλου στην οθωμανική αυτοκρατορία χριστιανικού κόσμου της Ανατολής κάτω από το κοινό γνώρισμα της Ορθοδοξίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ως εκ τούτου η Νομοθεσία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, δημιούργημα Ελλήνων, συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα με βάση είτε τις βυζαντινές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Νομοθεσία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.