Η Νομοθεσία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Οι Παραδουνάβιες ηγεμονίες θεωρούνταν από τους Έλληνες κατά την τουρκοκρατία σαν ένα τμήμα του αδιαφοροποίητου εθνικά και υπόδουλου στην οθωμανική αυτοκρατορία χριστιανικού κόσμου της Ανατολής κάτω από το κοινό γνώρισμα της Ορθοδοξίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ως εκ τούτου η Νομοθεσία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, δημιούργημα Ελλήνων, συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα με βάση είτε τις βυζαντινές νομικές πηγές είτε με σαφείς επιδράσεις του βυζαντινού δικαίου. Τέτοια δείγματα ακτινοβολίας του βυζαντινού δικαίου και επιβολής γενικότερα του ελληνοβυζαντινού πνεύματος στην νομοθεσία της Μολδοβλαχίας μας παρέχουν οι μεγάλοι φαναριώτικοι κώδικες, όπως το «Νομικόν Πρόχειρον» του Μιχαήλ Φωτεινόπουλου (1765), το «Συνταγμάτιον Νομικόν» του Αλέξανδρου Υψηλάντη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Νομοθεσία των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.