Η νομαδική ζωή του ανθρώπου

Ο άνθρωπος είναι το πιο επιτυχημένο ον σ’ αυτόν τον πλανήτη και έζησε για εκατομμύρια χρόνια ως τροφοσυλλέκτης και για μερικές εκατοντάδες ή δεκάδες χιλιάδες χρόνια ως κυνηγός και τροφοσυλλέκτης, διότι ποτέ δεν εγκατέλειψε και την μία και την άλλη του παλαιότερη διάσταση. Επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του ανθρώπου ήταν η νομαδική ζωή. Καθώς ο κύριος στόχος του ήταν η εύρεση τροφής, ο άνθρωπος έπρεπε να μετακινείται για να βρίσκει την τροφή του. Έπρεπε επομένως να εντοπίσει από τα εκατομμύρια φυτικά είδη, ποια είδη είναι βρώσιμα και μέσω αυτών μπορεί να επιβιώσει. Μέσα λοιπόν σ’ αυτά τα εκατομμύρια χρόνια έκανε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η νομαδική ζωή του ανθρώπου.