Η ναυτοσύνη των Πορτογάλων

Η ναυτοσύνη των Πορτογάλων και των Ισπανών τους οδήγησε λίγο αργότερα, το 1519, στον πρώτο γύρο της Γης, ναυτικό γύρο της Γης. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς ο γύρος της Γης γιατί το 80% του πλανήτη μας είναι νερό. Αυτό τον γύρο της Γης τον έκανε πάλι ένας Πορτογάλος, ο Μαγγελάνος (Fernão de Magalhães). Ο Μαγγελάνος, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε το ταξίδι του, ξεκίνησε από την Πορτογαλία. Δεν ήξερε το μέγεθος του Ειρηνικού ωκεανού, ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στο χάος και διέσχιζε τον Ειρηνικό ωκεανό, ο οποίος ήταν ατελείωτος, ενώ οι ναυτικοί νόμιζαν τις αποστάσεις πολύ μικρότερες. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η ναυτοσύνη των Πορτογάλων.