Η Μπάμπα-Γιαγκά

Η Μπάμπα-Γιαγκά είναι μία από τις πιο ξακουστές αλλά παρεξηγημένες μορφές των ρωσικών λαϊκών παραμυθιών. Μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες για το κυριότερο ρόλο της την ερμηνεύει ως φύλακα της εισόδου προς τον κόσμο των νεκρών. Στο πρόσωπο της Μπάμπα-Γιαγκά συναντώνται πολλά από τα κυρίαρχα θέματα της ρωσικής μυθολογίας: καβαλικεύει τον άνεμο, μοιράζεται τον κόσμο των λέσι, συνδέει τον κόσμο των ανθρώπων με τον κόσμο των πνευμάτων, σχετίζεται με τον θάνατο, είναι μητέρα δράκων και σε ορισμένα παραμύθια αντικαθιστά την βέντμα. Χαρακτηρισκό της εμφάνισης της Μπάμπα-Γιαγκά είναι ότι πάντα παρουσιάζεται ως γκριζομάλλα και αποκρουστική γριά. Αναφέρεται ως η «Μπάμπα-Γιαγκά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Μπάμπα-Γιαγκά.