Η μινωική θαλασσοκρατία

Το μινωικό κράτος στηρίζεται στην κυριαρχία των θαλασσών. Η μινωική θαλασσοκρατία εξασφαλίζει τις μεγάλες πηγές πλούτου στην Κρήτη. Από το 1700π.Χ. αναπτύσσονται προοδευτικά λιμενικοί οικισμοί και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τη ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές συναλλαγές με την ανατολική κυρίως Μεσόγειο. Η Κάτω Ζάκρος, στο μέσο περίπου της ανατολικής Κρήτης, συνδέει το νησί με την Αίγυπτο, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η μινωική θαλασσοκρατία.