Η μινωική θαλασσοκρατία

Το μινωικό κράτος στηρίζεται στην κυριαρχία των θαλασσών. Η μινωική θαλασσοκρατία εξασφαλίζει τις μεγάλες πηγές πλούτου στην Κρήτη. Από το 1700π.Χ. αναπτύσσονται προοδευτικά λιμενικοί οικισμοί και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τη ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές συναλλαγές με την ανατολική κυρίως Μεσόγειο. Η Κάτω Ζάκρος, στο μέσο περίπου της ανατολικής Κρήτης, συνδέει το νησί με την Αίγυπτο, την Κύπρο και τη Συρία. Τα κυπριακά χάλκινα τάλαντα και τα συριακά ελεφαντόδοντα, που βρέθηκαν εκεί, επιβεβαιώνουν τις εμπορικές σχέσεις με την Ανατολή. Άλλα ναυτικά κέντρα της Κρήτης είναι το Παλαίκαστρο, η Ψείρα (το νησί) και ο Μόχλος στην Ανατολική Κρήτη. Τα Γουρνιά, στον ισθμό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η μινωική θαλασσοκρατία.