Η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο

Η Αγγλία στον 19ο αιώνα θα γίνει η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο και θα ελέγχει το 1/5 της εκτάσεως της Γης και το 1/4 των κατοίκων της Γης, στοιχεία τα οποία δεν είχαν ξαναϋπάρξει ποτέ στην ανθρωπότητα. Ποτέ καμία δύναμη δεν είχε ελέγξει τόσο μεγάλο τμήμα της Γης. Είναι μία εποχή που οι μεταφορές είναι πιο γρήγορες και έτσι μπορεί κανείς να ελέγξει πολύ ευρύτερες περιφέρειες. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε να το κάνει, ήταν πολύ παλιά εποχή και άλλες οι δυνατότητες. Λέγεται χαρακτηριστικά ότι το 1939 οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί απόγονοί τους ελέγχουν το 90% της Αφρικής, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο.