Η μάχη του Αλή Βεράν

Την 17η Αυγούστου, την επομένη της μάχης του Χαμούρκιοϊ, στις 6 το πρωί έφθασαν στο Σάλκιοϊ οι στρατηγοί Τρικούπης και Διγενής με τα στρατηγεία τους, αμέσως ύστερα από την εμπροσθοφυλακή. Λίγο αργότερα, προσήλθαν οι διοικητές των μεραρχιών, 4ης, 9ης και 12ης για να λάβουν διαταγές. Στη συγκέντρωση ο διοικητής της 12ης μεραρχίας συνταγματάρχης Καλλιδόπουλος και αξιωματικοί του επιτελείου του Α’ Σώματος Στρατού υπέβαλαν στο στρατηγό Τρικούπη πρόταση να συνεχισθεί αμέσως η πορεία με κατεύθυνση το Μπανάζ από το δρόμο Σάλκιοϊ-Αλή Βεράν. Ο Τρικούπης όμως απέρριψε την πρόταση και στις 7:30 εξέδωσε διαταγή για τη συνέχιση της πορείας προς Τουμλού Μπουνάρ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η μάχη του Αλή Βεράν.