Η κρητική οικονομία

Η κρητική οικονομία στηριζόταν πάντα η γεωργία. Κατά τους δύο πρώτους αιώνες της Βενετοκρατίας, με τις συνεχείς επαναστάσεις και τις εσωτερικές αναστατώσεις μειώθηκε πολύ η παραγωγή σιτηρών και ο πληθυσμός βρέθηκε πολλές φορές σε κατάσταση έσχατης πενίας και εξαθλίωσης. Με το τέλος των επαναστάσεων και την παγίωση της εσωτερικής ειρήνης παρουσιάζεται θεαματική ανάπτυξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που οδήγησε στην αναβίωση του εξαγώγιμου εμπορίου. Όλα αυτά στην επαρχία. Στα αστικά κέντρα ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένος ο κόσμος των επαγγελματιών και των βιοτεχνών. Περισσότερα από 50 επαγγέλματα, καταμερισμένα σε ειδικότητες, βρίσκονταν στα κατάστιχα των νοταρίων και σε άλλες πηγές: μουράροι (χτίστες, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η κρητική οικονομία.