Η κοινωνία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Αυγούστου και την εποχή γέννησης του Ιησού η κοινωνία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χαρακτηριζόταν από πολυμορφία. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ρωμαϊκή κατάκτηση δεν έθιξε τα ήθη και τις συνήθειες των κατοίκων των επαρχιών που προσάρτησε, κυρίως για πολιτικούς λόγους, Μάλιστα, οι επιρροές από το ρωμαϊκό τρόπο ζωής ανιχνεύονται δύσκολα αυτήν την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η κοινωνία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.