Η καταστροφή της Χίου

Μετά την έκρηξη της Επανάστασης στη Χίο, ο σουλτάνος έλαβε μέτρα για την καταστολή του κινήματος. Διέταξε τον φόνο τριών ομήρων, των προκρίτων Παντελή Ροδοκανάκη, Μιχαήλ Σκυλίτση και Θεόδωρο Ράλλη, που ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Στις 25 Μαρτίου 1822 ο τουρκικός στόλος ήταν στην Καλλίπολη έτοιμος και η καταστροφή της Χίου δεν θα αργούσε. Οι Ψαριανοί παρακαλούσαν την κυβέρνηση να ενεργήσει τα απαραίτητα για να μην απελπιστούν οι Χιώτες και χαθεί η τόσο απαραίτητη νήσος. Οι φόβοι των Ψαριανών, δυστυχώς, δεν διαψεύστηκαν. Ο Καρά Αλής βρισκόταν στις βόρειες ακτές της Χίου στις 30 Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη με ισχυρό στόλο 34 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η καταστροφή της Χίου.