Η Ιθάκη (2600π.Χ.-…)

Η Ιθάκη είναι η μικρή αδελφή της Κεφαλονιάς. Απέχει 15,5 μίλια από τη Στερεά Ελλάδα 4,75 από την Λευκάδα, ενώ χωρίζεται με δίαυλο πλάτους 3 μιλίων στο νότο και 1,3 μιλίων στο βορρά από την Κεφαλονιά. Το νησί είναι ορεινό, άγονο και άνυδρο. Η γεωργική του παραγωγή περιορίζεται σε μικρές ποσότητες σιτηρών, λαδιού και εκλεκτής ποιότητας κρασιού. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Βαθύ, απάνεμο λιμάνι και ασφαλές για τα πλοία. Πολλοί το ταυτίζουν με το ομηρικό λιμάνι Φόρκυς. Οι ανασκαφές στο νησί έχουν αποκαλύψει λείψανα οικισμού Πρωτοελλαδικής Εποχής (2600-1900π.Χ.) στη θέση Πηλικάτα του χωριού Σταυρός, στα βόρεια του νησιού. Και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Ιθάκη (2600π.Χ.-…).