Η Ιθάκη (2600π.Χ.-…)

Η Ιθάκη είναι η μικρή αδελφή της Κεφαλονιάς. Απέχει 15,5 μίλια από τη Στερεά Ελλάδα 4,75 από την Λευκάδα, ενώ χωρίζεται με δίαυλο πλάτους 3 μιλίων στο νότο και 1,3 μιλίων στο βορρά από την Κεφαλονιά. Το νησί είναι ορεινό, άγονο και άνυδρο. Η γεωργική του παραγωγή περιορίζεται σε μικρές ποσότητες σιτηρών, λαδιού και εκλεκτής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Ιθάκη (2600π.Χ.-…).