Η θεολογία της πανούκλας

Ο Μεσαίωνας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο θανάτους: την «ιουστινιάνειο πανώλη» και τον «Μαύρο Θάνατο» που θέρισε το μισό πληθυσμό της Ευρώπης. Στην πρώτη επιδημία η πανούκλα βρίσκει μια κοινωνία σε μετάβαση από την όψιμη αρχαιότητα στη φεουδαρχία. Στη δεύτερη, βρίσκει τη φεουδαρχική κοινωνία σε μετάβαση προς του Νέους Καιρούς, την αστική νεοτερικότητα. Ανάμεσα στην εξέλιξη μιας φυσικής καταστροφής και την εξέλιξη της κοινωνίας υπάρχει αλληλεπίδραση, Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναπτύσσεται η θεολογία της πανούκλας. Η θεολογία της πανούκλας Η θεολογία ως κυρίαρχη μορφή αυτοσυνείδησης του μεσαιωνικού κόσμου επιχειρεί να ερμηνεύσει την πανδημία, να καθοδηγήσει και να νομιμοποιήσει κοινωνικές πρακτικές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η θεολογία της πανούκλας.