Η Ευρώπη μεταλλάσσεται

Η Ευρώπη με την ανάπτυξη του εμπορίου και τις ανακαλύψεις νέων κόσμων, επεκτείνεται σ’ όλο τον κόσμο και, μαζί με την οικονομική της αλκή και δράση, μεταφέρει και τον πολιτισμό της, τις συντεταγμένες της, τις πολιτικές, οικονομικές και ιδεολογικές της συλλήψεις. Η Ευρώπη μεταλλάσσεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι, καθώς ανοίγεται στο διεθνές εμπόριο με τη βοήθεια των βασιλέων της, η Ευρώπη ενισχύεται όσον αφορά τη δράση στα άστεά της, δηλαδή στις πόλεις της, επομένως ενισχύεται όλο και περισσότερο το ειδικό βάρος του αστικού της στοιχείου και το ειδικό βάρος των επιχειρηματιών, των τεχνιτών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τη ζωντανή οικονομία. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Ευρώπη μεταλλάσσεται.