Η εσωτερική ζωή του οικουμενικού πατριαρχείου

Η εσωτερική ζωή του οικουμενικού πατριαρχείου επηρεάστηκε από δύο γεγονότα δύο αιώνες πριν την Ελληνική Επανάσταση του 1821: την διαρκώς αυξανόμενη ανάμιξη και επιρροή του λαϊκού στοιχείου, ιδίως των Φαναριωτών, στα εκκλησιαστικά πράγματα και τη μείωση του ηγετικού ρόλου της Εκκλησίας εξαιτίας των «κοσμικών» ιδεών του Διαφωτισμού, που εισρέουν ραγδαία στον ελληνικό χώρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις πρώτες του 19ου αιώνα. Και τα δύο αυτά φαινόμενα απηχούν τις κοινωνικές μεταβολές και τις πνευματικές ζυμώσεις που συντελούνταν κατά τη περίοδο αυτή στους κόλπους του Ελληνισμού, του υπόδουλου και του παροικιακού. Η εσωτερική ζωή του οικουμενικού πατριαρχείου Το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η εσωτερική ζωή του οικουμενικού πατριαρχείου.