Η Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807)

Στα 1797 η Βενετία χάνει οριστικά τα Επτάνησα. Ακολουθεί μια δίχρονη γαλλική κατοχή. Μετά τα Επτάνησα περνούν στα χέρια των Τούρκων. Η κατοχή των νησιών από τα ρωσοτουρκικά στρατεύματα υπήρξε το προοίμιο της πολιτικής ανεξαρτησίας αυτού του τμήματος του Ελληνισμού. Ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων και συμμάχων δυνάμεων οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στα νεότερα χρόνια. Στις 21 Μαρτίου 1800 η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν τη σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως, στην οποία προσχώρησε και η Μεγάλη Βρετανία. Με τη σύμβαση αυτή ουσιαστικά δημιουργήθηκε η Επτάνησος Πολιτεία, ένα κράτος υπό την επικυριαρχία και την προστασία της Υψηλής Πύλης. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807).