Η επιστήμη της Ευρώπης

Η επιστήμη έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν σε πολλά επίπεδα, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, είχαν μπει οι βάσεις από τους αρχαίους λαούς της Μεσοποταμίας, τους αρχαίους Έλληνες, τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Άραβες. Ο δυτικός κόσμος είχε επαφές με τους Άραβες και από αυτούς άντλησε θέματα, γνώσεις που αφορούσαν την ιατρική, γνώσεις που αφορούσαν τα μαθηματικά, τη χημεία, που και οι Άραβες είχαν αντλήσει γνώσεις από τους Ινδούς, που οι Άραβες άντλησαν γνώσεις από τους αρχαίους Έλληνες. Υπάρχει μία σκυτάλη στα πράγματα. Από τον 17ο αιώνα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, υπήρξε μια πραγματική επανάσταση στο ενδιαφέρον το επιστημονικό και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η επιστήμη της Ευρώπης.