Η επιγραφή της Γόρτυνας

Η επιγραφή της Γόρτυνας είναι γραμμένη στο αρχαίο δωρικό αλφάβητο της Κρήτης, που είχε 18 γράμματα και σε γραφή βουστροφηδόν (στίχοι από δεξιά προς τα αριστερά και από τα αριστερά προς τα δεξιά εναλλάξ). Συνολικά αποτελείται από 637 στίχους και 12 στήλες. Χρονολογείται στα τέλη του 6ου ή αρχές του 5ουπ.Χ. αιώνα. Ωστόσο το νομοθετικό κείμενο που περιέχει η επιγραφή αντιπροσωπεύει τις παλαιότερες αρχές του γορτυνιακού δικαίου, που δεν πρέπει να ήταν διαφορετικό στις άλλες κρητικές πόλεις. Η επιγραφή της Γόρτυνας περιέχει τον πρώτο σε πρωτότυπο σωζόμενο κώδικα της ανθρωπότητας. Ο κώδικας αυτός είναι αξιοθαύμαστος για πολλές διατάξεις του, οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η επιγραφή της Γόρτυνας.