Η εκστρατεία στην Κύπρο και το Βυζάντιο

Το έτος 478π.Χ., για τελευταία φορά κινήθηκε σε κοινή επιχείρηση η Ελληνική συμμαχία. Πιστεύεται πως ο νικητής των Πλαταιών, Παυσανίας, και το κόμμα του στη Σπάρτη κατόρθωσαν να επιτύχουν να αποφασισθεί από τη συμμαχία δραστηριότητα κατά των Περσών, η οποία ήταν η εκστρατεία στην Κύπρο και το Βυζάντιο. Με αρχηγό τον Παυσανία ξεκίνησαν είκοσι πελοπονησιακά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η εκστρατεία στην Κύπρο και το Βυζάντιο.