Η εκπαίδευση των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία

Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης εκδηλώνονται προσπάθειες διάσπαρτες, άνισες και ασυντόνιστες, που αποβλέπουν κυρίως να καλύψουν άμεσες ανάγκες. Στο μέγιστο ποσοστό τους προσφέρουν εντελώς στοιχειώδεις γνώσεις. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε κύκλους γνώσεων που προσφέρονται κατά την περίοδο αυτή είναι τρεις. Ο πρώτος, ο κατώτερος, παρέχει τη στοιχειώδη μόρφωση, και είναι το λεγόμενο σχολείο των κοινών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η εκπαίδευση των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία.