Η Εκκλησία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Τα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα που συντελούνται στα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή για δύο περίπου αιώνες πριν την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και οι κοινωνικές ζυμώσεις που γίνονται την περίοδο αυτή στους κόλπους του Ελληνισμού επηρέασαν άμεσα και την Ανατολική Εκκλησία. Η Εκκλησία, οι πνευματικοί προσανατολισμοί της, οι βασικοί της θεσμοί, η στάση της απέναντι στην πολιτική εξουσία, στον «κόσμο», η νοοτροπία της εκκλησιαστικής ιεραρχίας έμειναν ουσιαστικά αναλλοίωτα ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα σπέρματα όμως των ριζικών αναπροσαρμογών και ανακατατάξεων που θα συντελεστούν στους κόλπους της Εκκλησίας, αλλά και του Ελληνισμού γενικότερα κατά τον 19ο αιώνα τα συναντούμε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Εκκλησία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.