Η Δ’ Εθνική Συνέλευση του Άργους

Η Δ’ Εθνική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 11 Ιουλίου 1829 στο αρχαίο θέατρο του Άργους που είχε διασκευασθεί για αυτό το σκοπό, ύστερα από υπόδειξη του Κολοκοτρώνη. Προηγήθηκε δοξολογία στο ναό της Παναγίας από τον πρώην μητροπολίτη Ηλιουπόλεως Άνθιμο Κομνηνό, στην οποία παρευρέθηκαν οι πληρεξούσιοι και ο Κυβερνήτης. Η Δ’ Εθνική Συνέλευση εκτός από την προκαταρκτική συνεδρίαση πραγματοποίησε άλλες 20, κατά το χρονικό διάστημα από 12 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 1829, στις οποίες συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα. Πρώτα όρισε μια επταμελή επιτροπή της Συνέλευσης, αποτελούμενη από τους Δημ. Περρούκα, Δημ. Πλαπούτα, Ρήγα Παλαμήδη, Τάτση Μαγγίνα, Γεώργιο Αινιάνα, Γεώργιο Μαυρογέννη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Δ’ Εθνική Συνέλευση του Άργους.