Η δυναστεία των Χαν και ο δρόμος του μεταξιού

Μπορεί η δυναστεία των Τσιν να συνοδεύτηκε από κάθε είδους βιαιότητες μέχρι τη δραματική πτώsη της, όμως ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός αέναου βασιλe;iου, το οποίο κάτω από μια ήπια καθοδήγηση θα μπoρούσε να ευημερήσει ανά τους αώνες, έχοντας ως γνώμονα την ενότητα και τη σταθερότητα. Μετά τον θάνατο του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η δυναστεία των Χαν και ο δρόμος του μεταξιού.