Η δικαστική εξουσία κατά την τουρκοκρατία

Μετά την πτώση της Βασιλεύουσας ο σουλτάνος αναγνώρισε τον πατριάρχη σαν θρησκευτικό αρχηγό, αλλά και σαν την κορυφή μιας περιορισμένης δικαστικής ιεραρχίας επί των υπόδουλων Ελλήνων, που την αποτελούσε ο υποδεέστερος κλήρος και οι προεστοί. Η δικαστική εξουσία αφορούσε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και κάποιες φορές κληρονομικού δικαίου, αλλά και διαφορές των κληρικών. Η λύση των υπόλοιπων υποθέσεων ήταν αρμοδιότητα του Οθωμανού δικαστή, του καδή. Η προσφυγή των Ελλήνων σε ελληνική διαιτησία ήταν επιτρεπτή από τους κατακτητές. Τον 17ο αιώνα οι κοινοτικές αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα ενισχυμένες και έχουν πετύχει την αναγνώριση ενός καθεστώτος αυτοδιοίκησης. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια προσπαθούσαν καθ’ όλη τη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η δικαστική εξουσία κατά την τουρκοκρατία.